www.fotbalpoho.cz

Umělá tráva

Rezervace

Jakub Gärtner +420 605 332 031 nebo garta90@seznam.cz


Podmínky pronájmu fotbalového hřiště

1. Dohoda se uzavírá mezi pronajímatelem TJ SOKOL Pohořelice a nájemcem.

2. Součástí pronájmu hřiště je i užití příslušného počtu šaten, sprchy a WC.

3. Pronájem je nájemce povinen uhradit ihned po ukončení užívání areálu, a to hotově, pověřené osobě.

4. Pověřenou osobou se rozumí správce areálu nebo jiná osoba pověřená výborem oddílu kopané.

5. Pronajímatel je povinen vystavit nájemci příjmový doklad na inkasovanou částku dle schválených cen.

Parametry hřiště

  • umělý trávník třetí generace
  • typ povrchu - MEGA GRASS,
  • rozměry - 100 x 65 metrů,
  • osvětlení - LED osvětlení 170 luxů.

Přednostní výběr termínu na všední dny a víkendy mají mužstva oddílu TJ SOKOL POHOŘELICE. Plán časů a rezervace bude pravidelně (denně) aktualizován na webu www.fotbalpoho.cz. podle níž si budete moci umělou trávu objednat a zjistit volné termíny. Po dohodě lze časové termíny upravit.

Objednávky: Jakub Gärtner tel. + +420 605 332 031 nebo garta90@seznam.cz.